Skip to main content

Jokaisella on jotain löydettävänään

PolkummeOta yhteyttä

Tavoitteemme

Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen | Elämänlaadun parantaminen | Sairaspoissaolojen väheneminen | Organisaatioon sitoutuminen | Tuloksellisuuden parantaminen

Työskentelemme rohkeasti sellaisen työelämän eteen, jossa työ on mielekästä, tuloksellista ja jokainen ammattilainen voi hyvin.

VRISKO

Työhyvinvointi on menestyvän organisaation elinehto

Vrisko on palvelu, jonka työnantaja voi hankkia työsuhde-eduksi ja kilpailuvaltikseen markkinoilla, joilla työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat yhä merkittävämmässä roolissa työntekijöistä kilpailtaessa ja organisaatioon sitouttaessa. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on menestyvän organisaation elinehto.

“Vrisko” tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa “löytää”.

POLKUMME

Saavuta ratkaisevan tärkeitä oivalluksia

Vriskon avulla on mahdollisuus saavuttaa työhön ja oman mielen hyvinvointiin liittyviä, ratkaisevan tärkeitä oivalluksia. Yhdessä Vriskon ammattilaisten kanssa etsitään voimavaroja ja ratkaisuja, löydetään uusia näkökulmia ja opitaan ymmärtämään paremmin omaa ja toisten käyttäytymistä.

Vriskon polut tunnustavat työn ja yksityiselämän keskinäisen riippuvuuden. Se on valinta ja kannanotto paremman työelämän puolesta. Kaikkea työelämässä vaikuttavaa kuormitusta ei voida poistaa, jos sivuutetaan työntekijöiden yksityiselämä.

Rohkeat organisaatiot tarkastelevat työelämää uudella tavoin ja ovat valmiita aidosti vaikuttavaan työskentelyyn.

TOIMINTAMME

Valitse omaan tilanteeseen sopiva polku

Kynnys terveydenhuollon palveluihin hakeutumiselle kuormittavassa tilanteessa voi olla korkea. Vrisko ei ole terveydenhuollon palvelu, vaan palvelu, jonka avulla voidaan purkaa kuormittavaa tilannetta tai työelämään liittyviä pohdintoja. Tapaamisista ei tehdä terveydenhuollon kirjauksia, vaan tavoitteena on päästä avoimen keskustelun ja reflektion äärelle vailla hoidollisia tavoitteita.

Työnantajana toimiva organisaatio mahdollistaa työntekijöiden saataville 5 tapaamiskerran polkuja. Työntekijä voi itse tarpeen mukaan valita omaan tilanteeseen soveltuvan polun. Tutustu polkuihimme alta. Ammattilaisina toimivat mielen hyvinvoinnin ammattilaiset; psykologit, psykoterapeutit, lyhytterapeutit ja työnohjaajat.

Polkumme